Bloeddrukmeter

Sinds kort heeft naast de onopvallende koortsthermometer, die in elk huishouden in een of ander badkamerkastje is weggestopt, de bloeddrukmeter nadrukkelijk een plaats gekregen bij ons thuis. Nadat tijdens een preoperatief onderzoek de bloeddruk plotseling uit de band sprong, moet ik me wel met dit gegeven bezig houden omdat de anesthesist, een onmisbare deskundige bij het verrichten van  chirurgische ingrepen, mij niet wil begeleiden zolang de bovenwaarde uitkomt boven de 160, en de onderwaarde de 90 overschrijdt. Ik meet de bloeddruk op gezette tijden van dag en avond en houd daarvan een staatje bij: de systolische  (boven) druk, de diastolische (onder) druk en de polsslag. Het werkt aanstekelijk want de huisgenoten meten nu ook hun bloeddruk, evenals langs komende  bekenden. Op de lange eettafel slingeren voorgeprogrammeerde papieren rond waarop men de resultaten noteert. Vervolgens maakt  ieder voor zich een afspraak met de huisarts om die deelgenoot te maken van de bevindingen. De een blijkt gemiddeld hogere (te hoge) waarden te hebben, de andere juist lagere (te lage) volgens de metingen thuis. Die uitkomsten blijken nogal af te wijken van de metingen die de huisarts verricht rond de bovenarm, met een handmatig bediend pompje en een stethoscoop. Alleen bloeddrukmetingen uitgevoerd in het ziekenhuis of bij de huisarts worden in de medische wereld als normgevend aanvaard, deelt hij mee. Een geruststellende gedachte ook al omdat de thuismetingen aan de rechter pols meestal flink lager zijn dan die aan de linker. In zo’n geval, zegt de arts, telt de hoogst gemeten waarde.    

buurman

Onze buurman heeft een elektronische armmeter. Door dit bezit leerde ik het verschijnsel thuismeten kennen. Hij beveelt deze meter aan als nuttig voor algemeen gebruik, ook op het Instituut  waar hij werkzaam is. De gang van zaken is als volgt: men meet eerst de bloeddruk gedurende een dag of wat om te zien of de stabiliteit en het gemiddelde van de waarden als indicator, inspannende werkzaamheden verdragen. Op het instituut is de prestatiedruk groot terwijl de gemiddelde leeftijd van de werknemers toeneemt sinds onder Balkenende de senioren in de staf tot langer arbeiden worden aangezet. Sedertdien hebben de bloeddrukmeters hun intrede gedaan en zij worden op aandringen van onze buurman druk gebruikt. Wanneer de bloeddruk aan de hoge kant is dient men liever tijdelijk af te zien van het doen van spécifiek stress gevende arbeid, is de filosofie.

Zelf bloeddruk meten is voor 60 plussers een must vindt de buurman. Tijdens een diner bij hem thuis met enkele collega’s verdween op zeker ogenblik – onder zijn aanvoering – de helft van de aanzittenden, met de eigen meegenomen apparatuur onder de arm, twee trappen op naar zolder om zich daar te onderwerpen aan een meting, die de gastheer zelf verrichtte. Zijn meetapparaat werd na enig wikken en wegen als nauwkeurigst en betrouwbaarst aangemerkt. Men keerde na afloop enigszins opgewonden en licht ongerust naar beneden waar het nagerecht in stille afwachting van zijn genieters op tafel stond. De gesprekken cirkelden vervolgens nog een poosje rond dit emotionerende onderwerp.

Georges Simenon

Schrijvers hebben de weg naar de bloeddrukmeter ook weten te vinden. Georges Simenon bijvoorbeeld, de schepper van Maigret, die zijn romans altijd non stop schreef in uiterlijk 11 dagen (langer was fysiek onmogelijk), nodigde zijn huisarts voordat hij begon aan een nieuw boek bij zich thuis om zijn bloeddruk te  meten, waarna hij aan het werk ging. Na afloop kwam de goede dokter op eigen initiatief langs om te zien hoe het nu met de bloeddruk van de gesloopte schrijver was gesteld. Wat bleek? De bloeddruk was haast in alle gevallen gedaald. De arts was niet ontevreden maar vond het marathon-schrijven toch te ongezond om vaak achter elkaar te doen. Hij beval  een rustperiode aan van minimaal twee maanden, alvorens aan een nieuw boek te beginnen.

poes

Wellicht daardoor aangemoedigd en omdat ik het verschijnsel thuis-bloeddruk-meten wel grappig vind, een nieuw soort elektronisch spelletje, waaraan al gauw mensen in je omgeving mee doen, zit ik om 23.00 uur achter de computer een weblog ‘in Waadpoot’ te schrijven, en dat terwijl ik me stellig had voorgenomen om niet later dan 22.30 uur in bed te liggen met slaapthee en een boek. De bloeddrukmeter ligt in een rond opstaand doosje op de eettafel in elkaar gekruld als een poes.

 

One thought on “Bloeddrukmeter

  1. Pem, je schrijft werkelijk met een schitterende stijl. Mijn complimenten. Toch zou ik nog even serieus de nadruk willen leggen op het werkelijke belang van de bloeddrukmeter thuis. Inderdaad is het in sommige huishoudens net zo belangrijk geworden als de thermometer. Maar voor de meeste mensen is het nog zo dat de dokter het alleen goed kan. En die mensen denken dat thuisbloeddrukmeters niet goed zijn. Voor die mensen: koop een klinisch gevalideerde bloeddrukmeter van bijvoorbeeld het merk Omron. Inmiddels stappen ook gezondheidscentra én huisartsen over op dit merk! Dus dan weet je wat je in huis hebt.

Comments are closed.