Eerste indruk

INHOUD

 Als je dit gedicht met aandacht leest, zal een aantal dingen je snel duidelijk worden. Het gaat over een zwerm bijen, die onder druk van een hogere macht wordt weggelokt van huis en haard om daarna te worden meegesleept in een roekeloos avontuur dat eindigt met een koude dood. Verrassend is de opbouw van de strofen: iedere eerste regel wordt herhaald (abac). Bovendien worden de strofen onderling met elkaar verbonden door het rijm: de rijmklank van de tweede regel in de ene strofe herhaalt zich in drie regels van de volgende (abaa/bcbb). Deze vorm, gekoppeld aan een overvloed aan alliteraties en assonanties, maakt het gedicht hoogst ‘muzikaal’. Hinderlijk en moralistisch is de vijfde strofe. Zij functioneert als een wijsheidsspreuk en onderstreept waarschijnlijk de visie die binnen het gedicht wordt gegeven. Inhoudelijk valt het ook op dat het ‘ wij verdwenen’ (25, 27) wordt gevolgd door het ‘ wij zijn gestorven’ (29, 31), een uitlating die niet letterlijk kan worden genomen en blijkbaar aangeeft dat er iets in de bijen is geknapt, dat zij geestelijk zijn gebroken. Al met al een mooi, maar mistroostig gedicht, dat je weemoedig maakt en je laat zien hoe gemakkelijk mensen zich door mysterieuze  (‘hogere’) krachten laten voortdrijven en zich laten vervreemden van het gewone leven. Je denkt nog even na over strofe V en zoekt misschien een samenhang met het slot. Maar dan ga je over naar het volgende gedicht of tot de orde van de dag.

2 thoughts on “Eerste indruk

  1. Hallo,

    Ik ben ben een stuk aan het schrijven over ‘Het lied der dwaze bijen’ van Martinus Nijhoff. Ik heb uw bespreking gelezen op de website. Ik vond het een erg interessant stuk, en vroeg me af welke bronnen u heeft geraadpleegd, vooral bij stukjes tekst in grijze kaders. Als u me hierbij kunt en wilt helpen zou ik het graag zo exact mogelijk weten (paginanummers etc.). Het zou me erg helpen!

    Ik hoop van u te horen,

    Met vriendelijke groeten

Geef een reactie