Notitie over oorlog

Oorlog is niet een leven: het
is een situatie.

Op winterzolders uitgespreid
verschrompelen appels tot
noodrantsoenen. Loodaarde
vult de vuurmond.

De situatie: een leven.

Woorden die van tafel
vallen opgeslorpt door hen
die zwijgzaam aanzitten zoals
honden de ruimels van het eten
voor de kinderen naar binnen slokken.

Leven is de steenzooi van kapotte
straten en zoveel doden in de wind.

Spelen in het puin doen kinderen
alsof zij op een plein vol kaalslag
nog een schommel vonden.