Reizigers

Vanaf de hoogste top
in  nietsontziende stromen
tot op de laagst gelegen
wegen -op de Sedom-
Ein Gediweg- zijn regens
onbeheersbaar neergekomen.

Doorschud kijken zij op
tegen het gebergte dat
weliswaar vruchtbaar is;
waterdoorlaatbaar niet.

In de bus, aan tafel,
naast het zwembad
-een puzzelblad paraat-
keert hij haar toe
zijn beter horend oor;
hij luistert als zij praat.
Leent haar zijn bril.

Verscherpt verstaat zij nu
de gruwelen die hij ziet:
zijn onnbespreekbaar leed.