De Neva-poort naar zee

Deze week bladerde ik op een avond in een reisgids op zoek naar het woord Neva, ik dacht even dat het een Russische plaatsnaam is aan de Finse Golf. Maar het is de rivier door St. Petersburg, die uitstroomt in zee. Er sloegen ritselend een paar bladzijden om in mijn geheugen. Had Anna Akhmatova  ‘de Neva-poort naar zee’ niet gebruikt als […]

Rembrandt gedichten

Hebt u ze gelezen de Rembrandt gedichten in NRC Handelsblad1? Twintig minimumformaat foto’s  -gelukkig in zwart wit-  van werk van Rembrandt vanwege zijn  vierhonderdste geboortejaar in 2006.  En ter opluistering van de Nationale Gedichtendag, die schilders en dichters tot thema had. Over twee volle pagina’s. "Een dwaas plan," zei de vriend, en legde de krant uitgespreid voor zich op […]

Dicht op de huid

Via Daniël, magiër die de geheimen van het web doorgrondt, kwam het ervan om de door hem onder ‘favorieten’ geselecteerde sites eens te bekijken. Zo klikte ik op het maandblad Streven en vond een artikel van de hand van Joris Gerits over Roos is een bloem, januari 1998. En zo gebeurde het  – verteltrant sprookje –  dat […]

De Punin-Akhmatova flat

De Economist van deze week bespreekt in ‘Books and arts’, Anna of All Russians: A Life of Anna Akhmatova door Elaine Feinstein. Ik zie meteen de kamers voor me in de Punin-Akhmatova flat in het ‘Fontein Huis’ in het centrum van St. Petersburg. Hier woonde zij zestien jaar met de kunsthistoricus Nikolay Nikolaevich Punin, diens […]