Kleibuiters Klimkruiers & Uitwijkers: een kerstverhaal

I. Er was eens een minister, die strikt wilde zijn voor de mensen die in haar land onderdak zochten en werk. Het ging niet om de vaste bewoners, de mensen die al eeuwen in het land waren gevestigd, de zogenaamde ‘ kleibuiters’, of de mensen die enkele tientallen jaren in het land woonden, de ‘ klimkruiers’ , […]

Elegie van Sint-Nicolaas

Wij vierden 4 december het feest van Sint-Nicolaas, de dag voor ‘de dag’. Het was de eerste keer dat kleinzoon Ruben, tien maanden oud, aan dit plechtig-dwaze feest een eigen bijdrage leverde. En hoewel hij nog niet kan lachen om de in onze sinterklaastraditie klassiek geworden Godfried Bomans, wiens droog geestige sinterklaasverhalen die we praktisch uit […]

Ruiken aan de geur van Hermans

Ik bleef weer eens een keer laat op om naar de eerste aflevering van ‘Een overgevoelige natuur” in Dokwerk van de NPS te kijken, waar Max Pam in een documentaire zijn bewondering voor de schrijver W.F. Hermans als kunst beoefent. Een tamelijk schaars voorkomende praktijk in de Nederlandse cultuur. Op een vraag met betrekking tot […]