Ark van Noach

Een babyslakje werkt zich zwoegend omhoog onder de fijn uitspattende druppels van een pieterige waterstraal, zijn glasachtige voelhorens als kleine lansen vooruitgestoken. Op de binnenwand van het fonteintje dat als een parmantige witte krokus  midden in een cirkel rode bakstenen staat, toont hij zich als een minuscule streep op een witte helling die verhoudingsgewijs als […]

Sleutelen aan identiteit

 Op 1 juni een jaar geleden plaatste ik de eerste ‘post’ op mijn weblog. Het ging over  folderen voor de volksstemming voor het Europese grondwettelijke verdrag. Onze politieke leiders wilden ons op een ondoorzichtig eliteproject laten stemmen. Europa Mijn avondkrant schrijft tegenwoordig druk over hoe de impasse die daarop volgde kan worden doorbroken. Het kabinet is er […]

Oer al

Al dagen kleeft er een oranje bolletje tegen de rand van een keukenplank. Hoe het daar komt? Wat het is? Pas nadat ik in de krant las over de mevrouw met drie knalgrote oranje wuppen op haar motorkap, die volgens de bekeurende agent haar het gezicht op de weg ontnamen, ging mij een licht op. Dat oranje […]

Lellingbo Revisited

 Thera met dochter Pem; het Koninklijke Marine- speldje op haar jurk droeg ze de hele oorlog door. “Je denkt niet na, je doet het  gewoon klaar is Kees.” Inger Margrethe Abel (92), afkomstig uit Lellinge, een dorp  met twaalf families onder Kopenhagen, getrouwd met Theo Ruys die in de oorlogsjaren mededirecteur was van de Koninklijke Kwekerij Moerheim,  zegt het op een  toon die […]