Lust tot lezen van gedichten

De Russische dichter Joseph Brodsky vond het zijn grootste verdienste dat hij zijn studenten duizenden gedichten uit het hoofd had laten leren. Wie gedichten tot onderdeel van zijn innerlijk leven maakt kan in een eigen wereld leven op elk gewenst ogenblik. Zo had Brodsky het onmenselijke bestaan in een strafkamp kwaliteit kunnen geven; met behulp van de gedichten die hij had geïnternaliseerd schiep hij een universum dat de rauwe werkelijkheid van het strafkamp qua zeggingskracht kon overvleugelen.

Een gedicht voor straf uit je hoofd leren kan ook; – het gebeurde toen mijn kinderen op de middelbare school zaten. De docent was zo desolaat omdat er geen ruimte voor poëzie-onderricht was dat slechts een noodgreep restte. Tot gedichten zelf lezen komen mensen niet vaak. Men vindt poëzie “te moeilijk”.

‘Hoe kun je leren genieten van het lezen van gedichten’, wordt gevraagd.

Antwoord: door je in het wezen en de techniek van de poëzie te verdiepen.
Maar in de eerste plaats toch door regelmatig gedichten te lezen en je af te vragen waarom een gedicht aanspreekt of niet.