Overvloed

Ik lees in de boekenbijlage van mijn avondkrant dat Hans Groenewegen essays heeft geschreven waarin hij bijna veertig Nederlandse poëziebundels bespreekt ‘met te weinig oogkleppen’. De recensent heeft zich overigens zo ingeleefd in de opstelling van Groenewegen, die al interpreterend zijn eigen aannames fileert teneinde zo min mogelijk door eigen vooroordelen te worden gehinderd, dat […]

De Neva-poort naar zee

Deze week bladerde ik op een avond in een reisgids op zoek naar het woord Neva, ik dacht even dat het een Russische plaatsnaam is aan de Finse Golf. Maar het is de rivier door St. Petersburg, die uitstroomt in zee. Er sloegen ritselend een paar bladzijden om in mijn geheugen. Had Anna Akhmatova  ‘de Neva-poort naar zee’ niet gebruikt als […]

‘Nederland in de greep van het nihilisme’

Twee uitspraken bleven mij bij uit het gesprek met Afshin Ellian in Het Elfde Uur dat Andries Knevel (21-2) voerde. Het beschaafde Westen moet zijn beschaving niet in de uitverkoop doen door concessies en: het nihilisme heeft onze westerse cultuur in zijn greep. Ellian ken ik als columnist uit mijn avondkrant. En ik heb hem een […]

Rembrandt gedichten

Hebt u ze gelezen de Rembrandt gedichten in NRC Handelsblad1? Twintig minimumformaat foto’s  -gelukkig in zwart wit-  van werk van Rembrandt vanwege zijn  vierhonderdste geboortejaar in 2006.  En ter opluistering van de Nationale Gedichtendag, die schilders en dichters tot thema had. Over twee volle pagina’s. "Een dwaas plan," zei de vriend, en legde de krant uitgespreid voor zich op […]